Prophetic art - a testimony - working from rest and intimacy

Ett vittnesbörd om att arbeta från vila och frid!

Det finns en history bakom detta vittnesbörd, från samma plats, Huntington Beach, Kalifornien, USA. Som detta vittnesbörd relaterar till. Jag tog bilden nedan i Mars 2013. Den var helt arrangerad av Gud själv. Vid en tidpunkt i mitt liv när jag inte vill ha med Gud att göra över huvud taget. (Jag hade kvar min […]

Ett vittnesbörd om att arbeta från vila och frid! Läs mer »