Profetisk Konsult, Förebedjare, Coach & Fotokonstnär Daniel Åström

© Samuel Jonsson/Samuels foto
© Samuel Jonsson/Samuels foto

Om Daniel Åström

Daniel Åström examinerades i December 2023, från det två-åriga träningsprogrammet för ”profet-lärjungar”, (personer som bär på profetens kallelse).
Genom programmet ”raising prophets” från Global Prophetic Alliance
Där har han erkänts som profet och är avskild och bemyndigad, (Engelska ”comissioned”), som en profetisk ledare.
Daniel är involverad i att träna profeter och personer med den profetiska nådegåvan.
Han är också tränad och certifierad som faciliterande mentor av Prowess Leadership Institute.
Därtill har han studerat teologi i totalt tre år (utan examen).

Hans uppdrag är att coacha ledare och organisationer att vandra i Guds härlighet och kraft.
Ledda av Den Helige Ande. I samarbete med Gud. Baserat på en livsstil i intimitet med Herren Jesus Kristus från en plats av vila.
Daniel faciliterar profetiska visioner och strategier, med ett särskilt fokus på affärsvärlden. Detta är grundat på faciliterande mentorskap och professionella verktyg. I partnerskap med både dig och den Helige Ande strävar han efter att utrusta dig i din personliga vandring med Herren, allt för att utbreda Guds rike.
Centralt i hans uppdrag är att förmedla färdigheter och kunskaper, att utrusta och träna sina klienter i att höra Guds röst.
Nyckeln ligger i att stärka individer att höra direkt från Gud, främja en djup och personlig intimitet med Herren som stärker deras andliga urskillningsförmåga.


”Han (Jesus) gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.”
Ef 4:11-13 (SFB 15)
Företagsnamnet Provim har flera olika meningar. Ett av dem är Prophetic Vision Mentor.

Profetisk coachning

Profetisk faciliterande coaching är driven av syfte. Med andra ord handlar det om att finna Guds kallelse/funktion för en individ eller ett företag.
Det är strategiskt/strukturerat och futuristiskt.
Baserat på konceptet ”Nuläge —> Vision —> Strategi” ”Now —> Where —> How”.

Graphic designed by Katemangostar / Freepik

Nuläget (Now) baseras på den nuvarande situationen. Vad som behöver förändras. I denna fas ligger det huvudsakliga fokuset på att finna Ditt ”varför”
Med andra ord Din Gudagivna kallelse/funktion/syfte.

Vision (Where) fokuserar på att facilitera en profetisk vision.
För att hitta hur framtiden skall se ut. Genom att definiera en vision som är tydligt uttryckt, i både skriftlig form, genom mätbara målsättningar, och i bildspråk användande ”icke verbal kommunikation”.
”Utan uppenbarelsen (profetisk vision) går folket vilse” Ords 29:18 (SFB15).
Det Hebreiska ordet för ”uppenbarelsen” kan översättas som ”profetisk vision” eller ”Profetisk syn”
”Skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas.” Hab 2:2 (SFB15).

Strategi ”How” handlar om att facilitera strategier, målsättningar och handlingsplaner för att uppnå den profetiska visionen.

Livs coachning/faciliterande mentorskap är baserat på principen att klienten själv har förmågan och viljan att sätta och uppnå sina målsättningar.
Allt ovanstående baserar på sammarbete/ att skapa tillsammans med Herren från en plats av intimitet/relation och vila med Herren Jesus Kristus.

Profetisk livs coaching baseras på principen att klienten har förmågan att sätta och uppnå sina målsättningar, genom att höra från Gud för sig själva.
Jag kommer att hjälpa Dig att skapa en plan, och detaljerade steg för steg planer och håller Dig ansvarig för att Du genomför det.
Baserat på strategiskt tänkande kommer jag att att använda förmågor som inkluderar att lyssna djup, ställa ”stärkande” (”empowering”) frågor.
Jag kommer att utmana och motivera Dig. Men inte att analysera Ditt förflutna.

Profetisk coaching skiljer sig från vanlig life coaching genom fokuset av att vara ledd av Den Helige Ande.
Det är ett partnerskap mellan mig som coach, Dig som klient och Den Helige Ande. Med fokus på att se Dig växa på det område som Du vill förändra.
Både coachen och klienten behöver ha en relation med Den Helige Ande, och tillåta Honom att leda och tala under resan genom profetisk coachning.
Det viktigaste målet i min coaching är att du som mentee växer i Din personliga intimitet med Herren Jesus Kristus, så att Du växer i förmågan att höra Hans röst.

Min profetiska faciliterande coaching börjar med ett möte personligen eller över Zoom på 1,5-2 timmar per session varannan vecka. För totalt sex sessioner.
Därefter tar vi ett gemensamt beslut om en eventuell fortsättning.


När du köper en av min 50*70 CM prisbelönta fine art printar (14.000-16.500 Skr inkl. moms). Får Du tre månaders faciliterande coaching som en gåva.

Profetisk konsultation

Behöver Du genombrott på ett specifikt område?
Behöver du hjälp med att pröva alternativt förstå ett profetiskt ord som uttalats över Dig?
Behöver Du vishet från Herren i ett viktigt beslut?
Eller hjälp att skapa strategier kring ett profetiskt ord som uttalats över Dig?
De flesta profetiska ord innehåller delar som behöver uppfyllas av mottagaren för att de ska uppfyllas!

Nyckeln i profetisk konsultation är att jag arbetar strukturerat och ställer strategiska frågor. Där jag lyssnar på Dig och Den Helige Ande samtidigt.
För att Du ska få nycklarna och strategierna för ett genombrott.

Profetisk förbön

Jag erbjuder profetisk förbön.
Där jag ber för Dig och Ditt företag.
Och frågar Herren Jesus om vad Han har att säga till Dig och om Ditt företag.
Därefter förmedlar jag det jag hört från Herren. Så att Du kan pröva ordet och agera utifrån det.

Prophetic art - a testimony - working from rest and intimacy
Prophetic art – a testimony – working from rest and intimacy

Profetisk fotokonst

Daniel har en bakgrund som internationellt meriterad sportfotograf. Hans arbete har publicerats över hela världen.
Tillsammans med totalt 18 internationella utmärkelser och 9 hedersomnämnanden.

Senast från bloggen!

English
Rulla till toppen