Tjänster – profetiskt partnerskap

Mitt tjänsteutbud bygger på ett koncept av ett ömsesidigt partnerskap.
Partnerskap i Guds rike är ett dynamiskt samarbete som är rotat i Guds syften och ömsesidigt stöd. Varje partner bidrar med unika gåvor, insikter och resurser, vilket gör det möjligt för dem att uppnå mål som ingen av dem skulle kunna uppnå ensam. Denna synergi förstärker deras påverkan, för Guds rikes utbredning och främjar Gudagivna visioner/”blåkopior”, målsättningar och strategier. Deras gemensamma insatser förkroppsligar kraften i enhet.
Det förlöser Gus Härlighet, kraft och alla nödvändiga resurser, att utbreda Guds rike med kraft. På alla livets områden.

Flygplan i profetisk drömtydning (Storlek & typ har betydelse för tolkningen):
Profetisk tjänst. Att gå högt med Anden. Ny och högre förståelse.
Blå färg: Den Helige Ande. Guds närvaro. Uppenbarelse. Grön färg: växt, välstånd, medvetenhet.

Varje partner spelar en avgörande roll, bidrar med sina styrkor och kompenserar för svagheter, vilket gör partnerskapet till ett kraftfullt redskap för Guds verk.
Detta kräver en djup överlåtelse byggd på bön och Guds vägledning. För att söka Guds rike och Hans rättfärdighet.
Förtroende, ödmjukhet och respekt är grundläggande, då partners mottar Gudomlig visdom genom varandra.

Profetiskt partnerskap kännetecknas av att vara driven av Guds syften, där båda parter inser att deras relation är en del av en Guds stora planer. Tillsammans navigerar de genom utmaningar, tar tillvara på möjligheter och förlöser Guds kraft för så att Guds rikes utbreds, och gör verklig skillnad i det lokala samhället och långt därutöver.

Min roll i detta partnerskap är att utrusta dig för att höra Guds röst, så att du kan växa i att vara ledd av Hans Ande. Vandra i Guds härlighet.
Med främsta fokus på att du skall växa i din egen relation, vänskap och partnerskap med Herren, med utgångspunkt det största budet i Guds ord:

”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv.

Matt 22:37-39 (SFB15)

Jag kommer att stödja dig i att utveckla ett starkt böneliv, hjälpa dig att mogna i en livsstil av djup intimitet med Gud.
Därtill kommer jag också att be och lyssna till Jesus Kristus tillsammans med dig, använda mina speciella gåvor, smörjelse och auktoritet som profet.
För att ge dig profetisk bekräftelse och ord från Herren. Ge dig profetiska ord och uppmuntran, samt engagera mig i andlig krigföring, driva tillbaka mörkret och förlösa Guds Närvaro och uppenbarelse över dig så att du kan verka i andlig frihet, i det arbete Gud har kallat dig till.

Din roll i detta partnerskap är att stödja mig ekonomiskt och säkerställa en hållbar livssituation, så att jag troget kan följa den kallelse som Herren har gett mig. Det profetiska kommer alltid att erbjudas utan kostnad. Ett ekonomiskt utbyte är enbart relaterat till det strategiska arbete jag utför samtidigt som det möjliggör för mig att förbli trogen min kallelse.

Tillgängliga tjänster

English
Rulla till toppen