Profetisk coaching

Profetisk faciliterande coaching är driven av syfte. Med andra ord handlar det om att finna Guds kallelse/funktion för en individ eller ett företag.
Det är strategiskt/strukturerat och futuristiskt.
Nyckelorden i detta arbete är Vision, Uppdrag, Värderingar och Strategier.
Arbetet baseras på konceptet ”Nuläge —> Vision —> Strategi” ”Now —> Where —> How”.

Graphic designed by Katemangostar / Freepik

Nuläget (Now) baseras på den nuvarande situationen. Vad som behöver förändras. I denna fas ligger det huvudsakliga fokuset på att finna Ditt ”varför”
Med andra ord Din Gudagivna kallelse/funktion/syfte.

Vision (Where) fokuserar på att facilitera en profetisk vision.
För att hitta hur framtiden skall se ut. Genom att definiera en vision som är tydligt uttryckt, i både skriftlig form, genom mätbara målsättningar, och i bildspråk användande ”icke verbal kommunikation”.
”Utan uppenbarelsen (profetisk vision) går folket vilse” Ords 29:18 (SFB15).
Det Hebreiska ordet för ”uppenbarelsen” kan översättas som ”profetisk vision” eller ”Profetisk syn”
”Skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas.” Hab 2:2 (SFB15).

Att flyga i profetiskt drömtydning – En kallelse eller gåva/förmåga att röra sig i Guds högre dimensioner: att förstå Guds andliga realiteter.
Relaterar oftast till det profetiska.

Strategi ”How” handlar om att facilitera strategier, målsättningar och handlingsplaner för att uppnå den profetiska visionen.

Livs coachning/faciliterande mentorskap är baserat på principen att klienten själv har förmågan och viljan att sätta och uppnå sina målsättningar.
Allt ovanstående baserar på sammarbete/ att skapa tillsammans med Herren från en plats av intimitet/relation och vila med Herren Jesus Kristus.

Profetisk livs coaching baseras på principen att klienten har förmågan att sätta och uppnå sina målsättningar, genom att höra från Gud för sig själva.
Jag kommer att hjälpa Dig att skapa en plan, och detaljerade steg för steg planer och håller Dig ansvarig för att Du genomför det.
Baserat på strategiskt tänkande kommer jag att att använda förmågor som inkluderar att lyssna djup, ställa ”stärkande” (”empowering”) frågor.
Jag kommer att utmana och motivera Dig. Men inte att analysera Ditt förflutna.

Profetisk coaching skiljer sig från vanlig life coaching genom fokuset av att vara ledd av Den Helige Ande.
Det är ett partnerskap mellan mig som coach, Dig som klient och Den Helige Ande. Med fokus på att se Dig växa på det område som Du vill förändra.
Både coachen och klienten behöver ha en relation med Den Helige Ande, och tillåta Honom att leda och tala under resan genom profetisk coachning.
Det viktigaste målet i min coaching är att du som mentee växer i Din personliga intimitet med Herren Jesus Kristus, så att Du växer i förmågan att höra Hans röst.

Min profetiska faciliterande coaching börjar med ett möte personligen eller över Zoom på 1,5-2 timmar per session varannan vecka. För totalt sex sessioner.
Därefter tar vi ett gemensamt beslut om en eventuell fortsättning.

Prophetic art - a testimony - working from rest and intimacy
Profetisk konst – ett vittnesbörd om att arbeta från vila och frid!
English
Rulla till toppen